Historia

1762 - 1792

Jacob Johan Anckarström

Jacob Johan Anckarström, född 11 maj 1762 på Lindö gård, Vallentuna, Uppland – avrättad den 27 april 1792 på skanstulls galgbacke, Södermalm, är känd för eftervärlden som kung Gustav III: s mördare. Efter mordet bytte familjen namn till Löwenström och sålde västra delen av godset för att skapa Löwenströmska sjukhuset, som en försoningsgåva till Sverige.

På familjens vapensköld i Vallentuna kyrkan skrapade de bort namnet Anckarström.

Den 16 mars år 1792 sköt Anckarström Gustav III under en maskerad på Operan i Stockholm. Skottet med metallskrot avlossades mot kungens rygg på nära håll. Anckarström arresterades dagen därpå för mordet. Han bekände sig skyldig redan vid första förhöret, men nekade i början envist till att några andra hade varit medvetna om attentats-planerna.

Den utredning som genomfördes gav vid handen att Anckarström handlade på uppdrag av flera andra konspiratörer av vilka general Karl Fredrik Pechlin var den ledande. Anckarström satt fängslad i denna gamla fängelsehåla, som idag är ett café. Anckarström dömdes till skamstraff och dödsstraff, efter att ha hudflängts, det vill säga piskats i tre dagar på tre av Stockholms torg (Riddarhustorget, Hötorget och Nytorget), avrättades han genom halshuggning fredagen den 27 april 1792.

Fängelsehåla - Cafe Sten Sture

1772

Stadskupp

Varför mördade Anckarström kungen? När Gustav III blivit kung genomförde han en oblodig statskupp 1772 med ekonomiskt stöd från Frankrike och genomdrev en ny regeringsform vilket gav kungen ökade maktbefogenheter. Han genomförde ett stort reformprogram och förbjöd till exempel dödsstraff för vissa brott liksom tortyr och fick tillstånd en religionsfrihetslag. I slutet av 1780 utkämpade Sverige en del krig med både Ryssland och Finland.

Även Danmark förklarade Sverige krig. Gustav III lyckades inte så bra i krigen, delar av officerskåren gick emot honom och förde egna fredsförhandlingar. De flesta officerare var av adlig härkomst och kungen anklagade adeln för förräderi, fick de tre andra stånden med sig och blev med deras hjälp i princip enväldig. Till slut slöts en fred, freden i Värilä 1790 men Sverige hade många problem inom landet. Många hatade kungen och tyckte att han var en tyrann. Uppeldade av den franska revolutionen såg man möjligheterna till uppror. En komplott planerades och genomfördes den 16 mars på maskeradbalen i Kungliga Operan i Stockholm sköts således kungen av officeraren Jacob Johan Anckarström som var av adlig härkomst. Två veckor senare dog kungen av blodförgiftning.